A népművészet és a kézműipar fejlődésének elősegítése a Kárpátok Eurorégióban HUSKROUA/1101/163

huskroua_logo_huA projekt Ukrajnában, Kárpátalja megye területén és Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kerül megvalósításra 2013. augusztus 01. – 2014. július 31. között.

A program megvalósítója: Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda

Partner: Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

Társult partnerek:

  • Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület
  • Ukrajnai Nemzeti Népművészek Egyesületének Kárpátaljai Szervezete

A projekt általános célja: visszatérni a helyi népművészeti értékekhez, növelni annak a régió turizmusában betöltött szerepét, mely jelentős hatással bírhat mind a kulturális, mind pedig a gazdasági életre a határmenti régióban. Fontos feladat, különböző reklámeszközök segítségével népszerűsíteni a népművészeti értékeket a turisták és egyéb, a régióba látogató vendégek számára, valamint ösztönözni az együttműködést és tapasztalatcserét az ukrán és magyar kézművesek között a határmenti régió területén.

Célcsoportok: Helyi kézművesek: ide tartoznak azok az emberek, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a népművészeti értékek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, akik még őrzik és továbbadhatják a fiatalabb generáció számára az egyedi kézműves technikákat. Olyan mesterek tartoznak ebbe a körbe, mint például a fazekasok, keramikusok, kovácsok, hímzők és szőtteskészítők, kádárok, fafaragók, festők, népi ételek készítésének mesterei és mindazok, akik hagyományos ajándéktárgyakat és egyéb népművészeti tárgyakat készítenek. Ezen célcsoport nagysága elérheti az 500 főt Ukrajna és Magyarország határmenti régiójában. Turisták: a másik célcsoportot alkotják, a termékeket megvásárló, a régióba érkező turisták. A célcsoport tudatos figyelme a kézműves termékek vásárlása iránt fontos tényezője a helyi értékek megőrzésének, a tradíciók fennmaradásának és fejlődésének. A célcsoport száma elérheti az évenkénti 500 000 főt. Helyi önkormányzatok: a célcsoport részét képezi a felsoroltakon kívül még a határmenti régió mintegy 30 hatósági szervezete és közel 70 önkormányzata.

Konkrét tevékenységek a projekt során:

Kérjük a képzőművészeket, hogy a csatolt kérdőív kitöltésével járuljanak hozzá a projekt sikeres megvalósításához!

Kerdoiv

A kérdőív elektronikusan is kitölthető itt!

eu_zaszlo