Regionális együttműködés a Visegrádi országokban: tapasztalatcsere és jó gyakorlat

logoA projekt Kárpátalja megye és a V4 országok területén valósul meg 2013. március 1. és 2014. március 1. között.

Pályázó:  Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda

Partnerek:

A projekt megvalósítását a Visegrádi Alap támogatja!

A projekt célja :

tapasztalatcsere a Visegrádi országok és Ukrajna vonatkozásában, a humánerőforrás-fejlesztése a projektmenedzsment területén az európai normáknak megfelelően. A program során nagy hangsúlyt kap az EU-val kapcsolatos ismeretek bővítése, főleg olyan téren, ami konkrétan érinti a civil szervezeteket (pályázati kiírások, pályázatírás, projekt menedzsment, szakmai továbbképzések, partnerkepcsolatok kialakítása stb). A képzés gyakorlati részében „vendég projektek” bemutatásával a résztvevők figyelmét ráirányítjuk az EU/Visegrádi alap által támogatott egyéb határon átnyúló fejlesztések, programok jelentőségére, értékeire és további közös projektek megvalósítását generáljuk.

A projekt az alábbi problémák megoldását célozza meg:

• Megfelelő képzettségű projektfejlesztési és menedzsment szakértők hiánya Kárpátalján

• Az eddigi hasonló jellegű képzések alkalmával a gyakorlati képzések nem kaptak megfelelő hangsúlyt

• Nem fejlett a projektszintű együttműködés, gyengék a partneri kapcsolatok a V4-ek és Kárpátalja megye vonatkozásában

Konkrét célok és tevékenységek a projekt kapcsán:

Projektfejlesztési és menedzsment tréning lebonyolítása Kárpátalján – elméleti képzés 20 civil szakember felkészítése a kárpátaljáról, akik később lektorként vagy konzultánsként tudnak működni saját régiójukban

• Közös adatbázist tartalmazó honlap kialakítás 3 nyelven

• Gyakorlati képzés – Partnerkereső fórumok szervezése a V4 országokban – best practices. Szakmai utak Kassára, Prágába, Miskolcra.

• A civil szektor érdemi bevonása a közös munkába a V4 országok és Ukrajna közös határmenti térségében

logo