А központ

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács a Kárpátaljai Megyei Tanáccsal partnerségben 2003-ban indította el az Európai Unio Tacis CBC SPF programjának támogatásával a “Cooperation Bridge 2003″ (Híd az együttműködéshez 2003) című projektjét.

A projekt keretén belül 2004. márciusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség mintájára kialakításra került az Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda, ahol 3 fő alkalmazása valósult meg. A területfejlesztési iroda célja, hogy segítse a regionális és helyi fejlesztést, ösztönözze a külgazdasági tevékenységet és a határokon átnyúló együttműködést, “A magyar-ukrán határtérség közös fejlesztési koncepciója” céljainak megfelelően.

Az Iroda feladatainak megfelelően:

  • segíti a helyi önkormányzatokat, a nem állami szervezeteket és intézményeket, a vállalatokat az egész Kárpátalját vagy egyes részeit érintő helyi célprogramok kidolgozásában és megvalósításában;
  • maga készíti el és segíti a különböző jellegű projektek, ideértve a vállalkozói, humanitárius, tudományos-kutatási projekteket, és azok előkészítését is;

  • a nemzetközi szervezetekhez fordul, hogy azok segítségnyújtással, ideértve a pénzügyit is, vegyenek részt a régió gazdaságának fejlesztésében, a társadalmi, a beruházói és a vállalkozói tevékenység élénkítésében;
  • megszervezi a helyi hatalmi szervek közreműködését a különböző intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozói struktúrákkal Kárpátalján;

  • rendszeresen informálja a lakosságot a tömegkommunikációs eszközök és a nyomdai kiadványok segítségével;

  • segíti a vállalatok, intézmények, szervezetek, a helyi önkormányzati és a regionális szervek, valamint a helyi állami végrehajtó szervek fejlődését és információs ellátottságuk tökéletesítését;

  • rendszeresen elemzi az információkat és ennek alapján információs adatbankokat hoz létre;

  • megszervezi a dolgozók, ideértve az Ügynökség dolgozóit is, oktatását és továbbképzését.

Az Iroda az elmúlt évek során szerepet vállalt számos szeminárium és konferencia lebonyolításában, Kárpátalja megye civil szervezetei, járási képviselői, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségi menedzserei, civil szervezetei részvételével.

E rendezvények alkalmával a résztvevők határon átnyúló együttműködések kialakításához, partnerség megteremtéséhez szükséges gyakorlati ismereteket szerezhettek annak érdekében, hogy minél több határon átívelő sikeres projekt kerüljön megvalósításra az Európai Unió új, magyar-ukrán határán.

Az Ukrán- Magyar Területfejlesztési Iroda elérhetőségei:
90202 Beregszász, Zrínyi út 25/2.
Tel./fax.: +38 (03141) 4 32 70
e-mail: umti2004@gmail.com