Управління транскордонними дестинаціями в Закарпатській області та Саболч-Сатмар-Березькому регіоні HUSKROUA/0901/048

huskroua_logo_uaМісце виконання Проекту:  Закарпатська область (Україна), включаючи міста Ужгород, Берегово, Виноградів, Мукачево, Хуст Саболч-Сатмар-Берег область (Угорщина), включаючи місто Ніредьгаза та населені пункти вздовж українсько-угорського кордону. Термін здійснення проекту: від 01 грудня 2010 – до 30 листопада 2011 рр.

 Заявник:   Центр українсько-угорського регіонального розвитку

Партнер:  Асоціація сільського туризму області Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина)

Загальною метою Проекту є створення конкурентоспроможної та самодостатньої туристичної дестинації в прикордонному регіоні України та Угорщини. Така дестинація повинна пропонувати туристам, що відвідують регіон, комплекс рекреаційних заходів.

Цільові групи можна виділити на рівні дестинацій. Це – усі зацікавлені в розвитку туризму, зокрема: органи місцевого самоврядування, організації, які надають туристичні послуги (в т.ч. проживання, розваги, сільський туризм, ресторани), громадські організації, місцеві/регіональні органи влади, туристичні асоціації, туристичні гіди та малий і середній бізнес, який пропонує туристичні послуги.

Заходи цього Проекту включають комплекс транскордонних вдосконалень, зокрема організаційних заходів: підвищення якості туристичних послуг, навчання, стратегічне планування, посилення партнерства, комп’ютерне забезпечення розвитку дестинації, маркетингові заходи.

 Конкретні заходи в рамках проекту:

-  створення професійної організації з управління туристичними дестинаціями (УТД);

-  сприяння розвитку транскордонної співпраці в регіоні у сфері туризму;

-  встановлення постійно діючої транскордонної партнерської мережі;

-  створення двох пілотних УТД регіонів в Закарпатській та Саболч-Сатмар-Берег областях;

- підвищення якісного рівня туристичних послуг, які пропонуються в регіоні;

- розробка спільних транскордонних туристичних продуктів;

- проведення навчань.